Similasyon Sistemleri

Laerdal
SimMan 3G Travma 
SIMULASYON SİSTEMİ


 SimMan 3G Manikin

  laerdal

The durable configuration provides you with the flexibility to perform simulation based education in the environment of your choice, from the classroom to the battlefield.


Laerdal
SimMan 3G  
SİMULASYON SİSTEMİ


 SimMan 3G Manikin

  laerdal

• Tam insan boyutunda, farklı hasta vakaları - hasta senaryoları oluşturulan eğitim amaçlı kullanım
• Doğrudan bir tablet yada bilgisayara kablosuz bağlanabilme özelliği
• Farklı entübasyon uygulamaları
• Solunum becerileri, baş eğilmesi, çene kasılması, ventilasyon, oral ve nazofarengeal aspirasyon uygulamaları
• Akciğer komplians/hava yolu rezistansı değişikliklerinin uygulanması
• Koldan yapılan ilacı tanıma özelliği 
• Göz muayenesi (gözleri normal olarak açılıp kapanabilmekte ve ışığa karşı duyarlılık)
• Fiziksel muayene (Alında terleme ,gözlerde ,kulaklarda, burunda ve ağızda akıntı)
• Nefes borusundan jet havalandırma, iğne ya da cerrahi krikotirotomi uygulaması
• CPR uygulaması (CPR uygulama esnasında nabız,kan basıncı değişiklikleri ve EKG ritim dalgaları gerçeğe uygun bası derinliği ve direncinin izlenmesi)
• Debrifing sistemi (Yapılan çalışmaların geriye dönük izlenmesi ve raporlanması)


Laerdal
SimMan Essential 
SİMİLASYON SİSTEMİ


 SimMan-Essential1

  laerdal

• Tam insan boyutunda, farklı hasta vakaları - hasta senaryoları oluşturulan eğitim amaçlı kullanım
• Doğrudan bir tablet yada bilgisayara kablosuz bağlanabilme özelliği
• Farklı entübasyon uygulamaları
• Solunum becerileri, baş eğilmesi, çene kasılması, ventilasyon,oral ve nazofarengeal aspirasyon uygulamaları
• Akciğer komplians/hava yolu rezistansı değişikliklerinin uygulanması 
• Göz muayenesi (gözleri normal olarak açılıp kapanabilmekte)
• Nefes borusundan jet havalandırma, iğne ya da cerrahi krikotirotomi uygulaması
• CPR uygulaması (CPR uygulama esnasında nabız,kan basıncı değişiklikleri ve EKG ritim dalgaları gerçeğe uygun bası derinliği ve direncinin izlenmesi)
• Debrifing sistemi (Yapılan çalışmaların geriye dönük izlenmesi ve raporlanması)


Laerdal
SimMom ADM
SİMİLASYON SİSTEMİ


 SIMMOM

  laerdal

• İnsan boyutunda kolay ve zor doğumların similasyonu
• Programlanmış hasta vakaları ve yeni senaryolar eklenebilme özelliği 
• Bilgisayar üzerinden kullanım (kontrol ve yönlendirme) 
• Monitörde anne ve bebek için vital bulguların görüntülenmesi 
• Solunum yolu uygulamaları 
• Vasküler erişim özelliği, IV uygulamaları (subkutan ve intramüsküler enjeksiyon bölgeleri)
• Kardiyak özellikler (senkronize sesler,EKG ritmi ve 12 derivasyonlu EKG monitörizasyonu)
• Defibrilasyon, kardiyoversiyon ve pacing uygulamaları 
• CPR uygulamaları
• Bağırsak sesleri veya fetal kalp sesleri
• Fetal monitörizasyonu (kasılma ve fetal sesleri)
• Pelvik bileşenleri;
- Rahim modülleri (PPH, rahim için inversiyon ve plasenta muhafaza)
- Sıvılar (kan, lekeli amniyotik sıvı ve idrar)
- İdrar kateterizasyon / instillasyon
• Farklı doğum pozisyonları uygulamaları
• Kanama senaryoları 
• Debrifing (Kayıt sistemindeki veriler datalarla birlikte senkronizeli görüntülü olarak kaydedilebilmekte ve geriye dönüşümlü olarak izlenebilmesi)


 

Laerdal
SimJunior
SİMİLASYON SİSTEMİ


 SIMJUNIOUR

  laerdal

• Çocuk boyutunda

• Farklı hasta vakaları ve senaryoların uygulanması 

• Göz muayenesi 

• Radial, brachial nabız ve eş zamanlı EKG bilgisi 

• IV ve Tibial IO uygulamaları 

• CPR uygulamaları

• Farklı solunum yolu becerileri 

• Vasküler uygulamalar 

   a. Sağ kolda ve elde damar yolu açma 
   b. İntravenöz sağ kaval kemiği 

• 12 lead EKG, defibrilasyon, pacing uygulaması ve X-ray görüntüleri


 

Laerdal
SimBaby 
SİMİLASYON SİSTEMİ


SIMBABY

  laerdal

• Bebek boyutunda

• Önceden programlanmış hasta vakaları ve yeni senaryolar

• Bilgisayar üzerinden kullanım

• Görüntülü analiz (yenidoğan acil tedavisinde uygulama yapma imkanı)

• Radial, brachial ve femoral nabız becerileri eş zamanlı EKG

• IV/IO uygulamaları

• Havayolu ve kardiak ritim uygulamaları

• Farklı solunum yolu kompliansları ve kan basıncı (BP) uygulamaları


 

SON TWEET'LER